|
Blog Categories
0

Liderstvo je metafora, ono što radimo je stvarnost

U drugoj polovini 2009. i tokom 2010. godine, Dr. Marylin Atkinson, osnivač i predsednica “Erickson Coaching International”, je često gostovala u Beogradu. U to vreme su prve generacije polaznika završavale Eriksonov trening „Umetnost i nauka koučinga“. Imao sam veliku čast i zadovoljstvo da tih godina budem njen asistent na ovom treningu. Prilikom jednog od njenih […]

Read More
0

4 strategije koje utiču na nivo odgovornosti i optimizma

Iako je logično, mnoga istraživanja koja su se desila u poslednjih godina, pokazuju da optimizam i pozitivne emocije mogu dramatično da poboljšaju kvalitet naših života. Od odluka koje donosimo, mogućnosti koje prihvatamo, ljudi sa kojima se povezujemo, preko pravca kojim se naša karijera razvija, do nivoa radnog učinka. S druge strane, negativnost nas sputava, podstiče […]

Read More
0

Sve za šta je vredno boriti se pravi disbalans u vašem životu

Kao kouč, podstičem svoje klijente da prvo shvate pokretačku silu iza svakog postavljenog cilja i tek onda razvijaju strategiju i preduzimaju akciju kako bi postigli to što žele. “Balansiranje između posla i privatnog života” je jedna od čestih tema koju klijenti pokreću na koučing sesijama. S obzirom da imam čvrsto mišljenje kada je reč o […]

Read More
0

2 važne strategije za postizanje uspeha i samoaktuelizaciju

Mnogi uspešni ljudi govore o važnosti fokusa. O tome koliko je važno održati pozitivan fokus u životu, bez obzira na to šta se oko nas dešava. Jack Canfield kaže da se uspešni ljudi fokusiraju na uspehe koje su ostvarili u prošlosti, umesto na neuspehe, kao i na naredne akcione korake koje je potrebno da preduzmu kako […]

Read More
0

Da li sam uspešan?

BusinessDictionery.com uspeh definiše kao: Uspešno sprovedena akcija u određenom vremenskom periodu ili na osnovu određenih parametara. Uspeh takođe može da znači postizanje željenog rezultata ili ostvarenje cilja. Uspeh može biti proširen tako da se odnosi na celokupan projekat ili ograničen samo na samo jednu komponentu projekta ili zadatka. Može biti postignut u okviru radnog mesta […]

Read More