|
Blog Categories
0

Sve za šta je vredno boriti se pravi disbalans u vašem životu

Kao kouč, podstičem svoje klijente da prvo shvate pokretačku silu iza svakog postavljenog cilja i tek onda razvijaju strategiju i preduzimaju akciju kako bi postigli to što žele. “Balansiranje između posla i privatnog života” je jedna od čestih tema koju klijenti pokreću na koučing sesijama. S obzirom da imam čvrsto mišljenje kada je reč o […]

Read More
0

2 važne strategije za postizanje uspeha i samoaktuelizaciju

Mnogi uspešni ljudi govore o važnosti fokusa. O tome koliko je važno održati pozitivan fokus u životu, bez obzira na to šta se oko nas dešava. Jack Canfield kaže da se uspešni ljudi fokusiraju na uspehe koje su ostvarili u prošlosti, umesto na neuspehe, kao i na naredne akcione korake koje je potrebno da preduzmu kako […]

Read More
0

Da li sam uspešan?

BusinessDictionery.com uspeh definiše kao: Uspešno sprovedena akcija u određenom vremenskom periodu ili na osnovu određenih parametara. Uspeh takođe može da znači postizanje željenog rezultata ili ostvarenje cilja. Uspeh može biti proširen tako da se odnosi na celokupan projekat ili ograničen samo na samo jednu komponentu projekta ili zadatka. Može biti postignut u okviru radnog mesta […]

Read More
0

Formula uspeha v.2.0

U prethodnom članku “Čega ste spremni da se odreknete?” pisao sam o važnosti fokusa i optimalnog korišćenja energije. U ovom tekstu želim da odem korak dalje i analiziram šta je još, pored pametne akcije, neophodno za postizanje željenih rezultata. Moje iskustvo pokazuje da postoje 4 glavna i jedan dodatni element od kojih zavisi vaš uspeh: […]

Read More