4 strategije koje utiču na nivo odgovornosti i optimizma

Iako je logično, mnoga istraživanja koja su se desila u poslednjih godina, pokazuju da optimizam i pozitivne emocije mogu dramatično da poboljšaju kvalitet naših života. Od odluka koje donosimo, mogućnosti koje prihvatamo, ljudi sa kojima se povezujemo, preko pravca kojim se naša karijera razvija, do nivoa radnog učinka. S druge strane, negativnost nas sputava, podstiče […]