|
Blog Categories
0

Da li sam uspešan?

BusinessDictionery.com uspeh definiše kao: Uspešno sprovedena akcija u određenom vremenskom periodu ili na osnovu određenih parametara. Uspeh takođe može da znači postizanje željenog rezultata ili ostvarenje cilja. Uspeh može biti proširen tako da se odnosi na celokupan projekat ili ograničen samo na samo jednu komponentu projekta ili zadatka. Može biti postignut u okviru radnog mesta […]

Read More
0

Formula uspeha v.2.0

U prethodnom članku “Čega ste spremni da se odreknete?” pisao sam o važnosti fokusa i optimalnog korišćenja energije. U ovom tekstu želim da odem korak dalje i analiziram šta je još, pored pametne akcije, neophodno za postizanje željenih rezultata. Moje iskustvo pokazuje da postoje 4 glavna i jedan dodatni element od kojih zavisi vaš uspeh: […]

Read More
0

10 važnih lekcija za preduzetnike ili kako su mi “Heroes of Might and Magic 3” pomogli da postanem dobar preduzetnik

Preduzetništvo nikada nije bilo toliko važno kao što je u današnje vreme, kako za pojedinca tako i za kompanije. Većina mojih prijatelja je u jednom trenutku imala ideju da pokrene svoj biznis, ali su retki oni koji su nešto i preduzeli po tom pitanju. Neki su odustali zato što nisu imali dovoljno hrabrosti, dok su […]

Read More