|
Blog Categories
0

Dobre ideje rađaju još bolje ideje

Već izvesno vreme moj kolega Dusan i ja razmišljamo o proširenju našeg posla na neku drugu oblast. Proizvodnja ili trgovina su veoma drugačije od onoga čime se danas bavimo a istovremeno su dovoljno izazovne oblasti. Imali smo do sada mnoštvo različitih ideja međutim ni jedna nije bila dovoljno atraktivna da bismo krenuli u planiranje i akciju. Pre […]

Read More