4 strategije koje utiču na nivo odgovornosti i optimizma

Iako je logično, mnoga istraživanja koja su se desila u poslednjih godina, pokazuju da optimizam i pozitivne emocije mogu dramatično da poboljšaju kvalitet naših života. Od odluka koje donosimo, mogućnosti koje prihvatamo, ljudi sa kojima se povezujemo, preko pravca kojim se naša karijera razvija, do nivoa radnog učinka.

S druge strane, negativnost nas sputava, podstiče nas da zauzimamo odbrambeni stav i sprečava da sagledamo širu sliku. Nažalost, mi imamo usađen instinkt za prepoznavanje negativnosti. To je instinkt koji nam pomaže da opstanemo i razlog zbog kojeg ljudska vrsta i danas postoji. Opstali smo, kao vrsta, zahvaljujući dobro razvijenoj sposobnosti da izbegnemo nevolje.

Danas, većina ljudi nije svakodnevno u situacijama opasnim po život. Život se u velikoj meri promenio (na bolje) zbog čega bi bilo idealno da se i naš način razmišljanja prilagodi. Optimizam i odgovornost mogu biti ključne kompetencije koje nam mogu pomoći da u većoj meri obogatimo svoj život pozitivnim emocijama.

Odgovornost i optimizam su kompetencije

Većini ljudi je jasno da je odgovornost kompetencija. Roditelji, škola i društvo nas uče da budemo odgovorni. Preuzimanje odgovornosti je sastavni deo odrastanja. To je ono što odrasle ljude razlikuje od dece. Ljudi uče da preuzimaju odgovornost tokom života, što nam govori da je odgovornost kompetencija koja se može razviti.

Sa druge strane, mnogi veruju da je optimizam deo naše ličnosti ili da se javlja kao posledica spoljašnjih faktora – poput ekonomske situacije ili izbornih rezultata. Međutim, istina je da optimizam nije nešto sa čime se rađamo, već  je kompetencija koju ljudi mogu da steknu tj. razviju. Što smo optimističniji, kvalitetniji život vodimo.

“Istraživači su pokušali da otkriju na koji način optimizam pomaže ili sputava lidere na svim organizacionim nivoima. Njihova istraživanja su mi pomogla da shvatim nijanse ove važne veštine. Da, rekao sam “veštine”. Ljudi se ne rađaju kao optimisti – pozitivan stav je nešto što se razvija, isto kao što možete da razvijete bihevioralne veštine, poput plivanja.”

– Daniel Goleman

Odgovornost vs. Optimizam

Moj životni moto je “Sanjaj velike snove i preduzimaj pametne korake”. I odgovornost i optimizam snažno utiču na našu sposobnost da preduzimamo akcione korake. Ukoliko želimo da to činimo pametno, potrebni su nam i odgovornost i optimizam. S obzirom da govorimo o kompetencijama, one se mogu, u različitim situacijama, zajedno ili odvojeno demonstrirati (ili ne demonstrirati). Hajde da istražimo 4 različite oblasti matrice Odgovornost – Optimizam.

Gunđalo – Ovo je strategija koja podrazumeva puno kukanja i gunđanja, kao i pasivan stav prema problemima tj. stav “problemi će se sami rešiti”. Kada koristimo ovu strategiju imamo tendenciju da preuzimamo zasluge za dobre rezultate i okrivljujemo okolnosti ili druge ljude za loše.

Hipik – Ovu oblast nazivam “hipi oblast”. Visok optimizam bez preuzimanja odgovornosti za pokretanje stvari. Ljudi često kada zamisle optimistu, vide sliku vesele, vedre, idealistične i nerealne osobe. Optimizam bez odgovornosti za rezultate može biti koristan samo kao kratkoročna strategija u teškim situacijama.

Radoholičar – Ova oblast često uključuje puno akcije, ali joj nedostaje osećaj svrhe. Moje iskustvo pokazuje da je ova strategija veoma zahtevna kada je reč o ulaganju energije. Poznajem mnogo uspešnih ljudi koji preuzimaju previše odgovornosti i to često za stvari koje uopšte nisu pod njihovom kontrolom.

Lovac na snove – Ovo je moja omiljena oblast. Što više koristim ovu strategiju u svom životu, usklađeniji sam sa svojom svrhom. Biti optimističan u smislu biti vođen svrhom, je u velikoj meri povezano sa realnošću. Ova strategija nam daje osećaj kontrole nad našom sudbinom i čini nas optimističnijim.

Odgovornost i optimizam su ključne veštine uspešnih

Zapamtite da su ovo samo strategije i da nije pametno poistovećivati se sa njima. U svakoj situaciji možemo izabrati strategiju koja je najprikladnija. Kada je reč o uspehu, imajte u vidu mudre reči George Bernard Shaw-a:

“Naša mudrost ne leži u sećanju na prošlost, već u našoj odgovornosti za budućnost.”

Zbog toga je pored sanjanja velikih snova, važno i preduzimanje pametnih koraka. Strategija “Lovac na snove” može biti razlika koja pravi razliku.