Kako da za mene uvek ima posla?

Vi birate posao, a ne posao vas!