Kako da se najbolje pripremim za intervju za posao?

Kako da se uz pomoć NLP tehnika na najbolji način pripremite za intervju za posao.