2 važne strategije za postizanje uspeha i samoaktuelizaciju

Mnogi uspešni ljudi govore o važnosti fokusa. O tome koliko je važno održati pozitivan fokus u životu, bez obzira na to šta se oko nas dešava. Jack Canfield kaže da se uspešni ljudi fokusiraju na uspehe koje su ostvarili u prošlosti, umesto na neuspehe, kao i na naredne akcione korake koje je potrebno da preduzmu kako bi se približili ostvarenju svojih ciljeva, umesto na smetnje i poteškoće koje im život donosi.

Postavlja se pitanje kako to postići? Kako zadržati fokus kada se stvari ne odvijaju onako kako treba?

Pažnja i namera su dva alata koja nam mogu pomoći.

Namera – odlučnost da se deluje na određen način.

Pažnja –  sposobnost usmeravanja i održavanja energije u određenom pravcu.

Kada ove alate koristimo u oblasti samo-razvoja, postizanja uspeha ili koučingu, pažnja bez jasne namere može da dovede do osećanja da tapkamo u mestu i da nam nedostaje svrha. Može nam se desiti da pronađemo neko privremeno rešenje, ali dugoročan napredak i transformaciju nećemo videti. Kada imamo nameru, ali izbegavamo pažnju, akcioni koraci uvek izostaju što dovodi do stresa, osećanja krivice i frustracije.

Pažnja

Pažnja je alat našeg kognitivnog uma i neizostavan deo našeg fokusa. Ona podrazumeva usmeravanje naše psihičke energije ka nekome ili nečemu. Ne možemo nečemu da posvetimo pažnju ukoliko nemamo nameru, iako često nismo svesni te namere.

Namera

Namera je alat našeg emocionalnog mozga i neizostavan deo našeg fokusa (odgovor na pitanje “Zašto?”). Našu nameru možemo da koristimo kao pokretačku silu za akcije koje preduzimamo. Ona je osnovna svrha naše pažnje. Namere nastaju od naših najdubljih želja, potreba i vrednosti. Namera nam daje snagu da postavljamo visoke ciljeve, dok nam pažnja pomaže da pravimo pametne poteze.

Balans između pažnje i namere

U svakom životnom iskustvu balansiramo nameru i pažnju. Iako ove alate uglavnom koristimo nesvesno, kvalitet našeg života zavisi od načina na koji ih svesno kombinujemo.

Kada su pažnja i namera usklađene oslobađa se moćna sila svesti koja menja život i drži nas u sadašnjem trenutku. Svesna pažnja nam dozvoljava da iz trenutka u trenutak pravimo izbore koji podržavaju našu nameru da se menjamo.

Efikasno balansiranje ove dve moćne sile zahteva vežbu. Stalno vraćanje na sadašnji trenutak i objektivno fokusiranje na ono što se sada dešava, umesto na neuspehe iz prošlosti, ili na ono što ćemo morati da uradimo u budućnosti, dozvoljava našoj nameri da se lakše manifestuje.

Namera i pažnja su partneri koji zavise jedan od drugog i samo udruženi mogu da nam donesu željene rezultate i pomognu da iskoristimo naš pun potencijal.